Lista dostępnych monografii

  1. Piotr Sobanski Roszczenia Polski wobec RFN w swietle doktryny niemieckiej Wydawnictwo WSPiA Poznan 2019
  2. Piotr Sobanski Roszczenia Polski wobec RFN w swietle doktryny niemieckiej Wydawnictwo WSPiA Poznan 2019 (bez kompresji)
  3. Adwokat dr Piotr Sobanski Zielona Gora 31-03-20 SARS-CoV-2 COVID-19

Analizy prawne i opinie prawne

  1. Piotr Sobanski - Rola Instytutu Pamieci Narodowej w wykonywaniu przepisow ustawy dekomunizacyjnej
  2. Adwokat dr Piotr Sobanski - Kwestia koniecznosci przyjecia ustawy reprywatyzacyjnej
  3. Wybrane aspekty prawne tzw landyzacji Polski

Artykuły

  1. Piotr Sobański - Możliwość dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec przed polskimi sądami